Bob dydd, rydyn ni’n clywed iaith ac yn gweld lluniau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran ac yn cadarnhau stereoteipiau am bobl hŷn sydd â’u ffocws yn aml ar salwch, dirywiad a breguster. Yn aml iawn mae mynd yn hŷn yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth i’w ofni yn hytrach na’i ddathlu.

Mae corff cynyddol o ymchwil yn dangos yr holl ffyrdd y mae gwahaniaethu ar sail oedran yn cael effaith negatif ar bobl hŷn, gan effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, gwella o salwch, lefelau eithrio cymdeithasol a disgwyliad oes hyd yn oed.

Felly, mae mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran yn hanfodol, a dyna pam mae’r Comisiynydd wedi lansio’r ymgyrch #EverydayAgeism – i amlygu pa mor gyffredin yw gwahaniaethu ar sail oedran mewn cymdeithas a’r effaith sylweddol mae’n ei chael, ochr yn ochr ag enghreifftiau heriol o wahaniaethu ar sail oedran.

Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod mwy ynghylch sut gallwch chi gefnogi’r ymgyrch a chael mynediad at ystod eang o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol.

Cefnogi’r Ymgyrch

Cefnogi'r Ymgyrch


Gwneud eich Addewid

Ffeithiau a ffigurau

Astudiaethau achos