Gwneud eich Addewid ar gyfer yr Ymgyrch #EverydayAgeism

Gwnewch eich Addewid ar gyfer yr Ymgyrch #EverydayAgeism a gadewch i'r Comisiynydd wybod pa gamau y byddwch chi’n eu cymryd, waeth pa mor fawr neu fach, i gyfrannu at fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail oedran.

Gallwch wneud eich addewid drwy lenwi’r ffurflen isod. Byddwn yn rhannu eich addewid ar ein tudalennau Twitter a Facebook.

Neu gallwch lawrlwytho’r cerdyn addewid ar gyfer yr Ymgyrch #EverydayAgeism a rhannu llun ohonoch gyda’ch addewid ar ein tudalen Twitter (@talkolderpeople) neu ar ein Tudalen Facebook (https://bit.ly/35MkeEE).