Stori Ted

Yn ddiweddar ymgeisiais am swydd clerc yn fy nghyngor cymuned leol. Fel cyfrifydd siartredig sydd wedi ymddeol, gwyddwn fod gennyf brofiad perthnasol ac roeddwn yn un o’r pum ymgeisydd a gafodd eu cyfweld.

Penderfynodd yr ymgeisydd a gafodd y sgôr uchaf yn ystod y cyfweliad, wrthod y swydd, felly meddyliais, gan mai fi a gafodd yr ail sgôr uchaf, y byddai’r swydd yn cael ei chynnig i mi. Fodd bynnag, yn lle cynnig y swydd i mi, cafodd ei hail hysbysebu drwy asiantaeth recriwtio. Yr unig reswm y gallaf feddwl amdano am wneud hyn yw fy oed (rwy’n 71 oed) oherwydd mae’r holl brofiad angenrheidiol gennyf ac aeth popeth yn dda yn y cyfweliad.

Doedd yr un ymgeisydd o’r asiantaeth yn llwyddiannus a dim ond wedyn y cytunwyd i gynnig y swydd i mi. Ond rwy’n poeni y gallai fy swydd fod yn anodd oherwydd mae'n amlwg nad ydyn nhw eisiau i mi fod yno.

Dychwelwch i astudiaethau achos