Stori Roger

Helo, roeddwn eisiau rhannu’r hanes am yr hyn a ddigwyddodd i ffrind fy ngwraig yn ddiweddar yn y ddeintyddfa. Mae’n 85 oed erbyn hyn ond yn dal yn egnïol ac weithiau mae'n dod i gerdded gyda ni a’r cŵn yng Nghynffig.

Pan aeth i’r ddeintyddfa bu’n rhaid iddi aros am tua 4 awr. Roedd y deintydd yn dod allan bob hyn a hyn i ymddiheuro, fod argyfwng wedi codi. Fel y dywedodd ‘roedd yn anodd credu bod 5 argyfwng!'.

Rhoddwyd cynnig iddi ddod yn ôl drannoeth. Pan ddywedodd ei bod wedi dal dau fws i gyrraedd y ddeintyddfa a’i bod eisoes wedi gwastraffu’r diwrnod cyfan, ymateb y person yn y dderbynfa oedd ‘Ond rydych chi wedi ymddeol, 'n dydych!’ fel pe na bai gennych unrhyw beth o werth i’w wneud yn eich bywyd a dim byd gwell i’w wneud na disgwyl. Cafodd ei gweld 20 munud yn ddiweddarach!

Dychwelwch i astudiaethau achos