Stori Nia

Cefais lythyr gan fy nghwmni ffôn yn dweud pe bawn i’n talu am rent fy llinell ffôn ymlaen llaw am y flwyddyn i ddod y gallwn arbed arian. Pan ydych chi’n cyrraedd ein hoed ni, mae arian yn gallu bod yn brin, felly ffoniais y cwmni i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Yn y diwedd pan lwyddais i gael trwodd at rywun, dechreuais roi fy manylion ac yna dywedodd na allwn ni gael y cynnig gan nad oedd gen i gyfeiriad e-bost. Dywedais nad oeddwn yn meddwl bod hynny’n deg oherwydd dydi llawer o bensiynwyr fel fi ddim yn defnyddio cyfrifiaduron ac mae'n gwell gennym dalu ein biliau ‘yn yr hen ffordd’, ond dywedodd nad oedd unrhyw beth y gallai ei wneud ynglŷn â hyn.

Nid yw’n iawn fod llawer o bobl a allai elwa’n fawr ar filiau rhatach yn cael eu heithrio’n awtomatig rhag arbed arian oherwydd nad ydyn nhw ‘ar-lein’.
  

Dychwelwch i astudiaethau achos