Stori Gwyneth

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn fy meddygfa, rwy’n teimlo nad yw’r meddygon yn gwrando arna i ac nad ydyw i’n cael yr un driniaeth â rhywun sy’n iau na mi.  Maen nhw’n rhoi tabledi ychwanegol i fy nghadw’n dawel.

Mae hyn yn fy ngwneud yn rhwystredig iawn – rwy’n teimlo nad ydyn nhw’n darllen fy nodiadau ac mae'n fy ngwneud yn flin fod popeth yn cael ei ystyried ar sail fy oed.

Dydw i ddim wedi llwyddo i wneud unrhyw beth yn ei gylch a bellach dydw i ddim yn ymddiried yn yr hyn a ddywed y meddygon wrthyf i. Roedd fy mhrofiad gyda meddygon eraill yn yr ysbyty mor wahanol fel ei fod wedi tynnu sylw at ba mor wael yr oedd fy meddygon yn fy nhrin.

Dychwelwch i astudiaethau achos