Astudiaethau Achos

Mae pobl hŷn ledled Cymru wedi rhannu eu profiadau o ragfarn ar sail oedran gyda’r Comisiynydd. Dyma rai enghreifftiau:

Stori Ted

Stori Huw

Stori Nia

Stori Gwyneth

Stori Roger

Os ydych chi wedi wynebu rhagfarn ar sail oedran a hoffech chi rannu eich profiadau, anfonwch nhw atom ask@olderpeoplewales.com