Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’i staff wedi ymrwymo i fod yn gwbl gefnogol i’r Ddeddf Cydraddoldeb ac maent yn anelu at gynnwys y Ddeddf ym mhopeth mae’r Comisiwn yn ei wneud. Hefyd, mae’r Comisiwn wedi’i rwymo’n gyfreithiol i ddarparu Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n cynnwys Amcanion Cydraddoldeb y bydd rhaid i’r Comisiwn gyflawni yn eu herbyn mewn cylchoedd o bedair blynedd. Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i adrodd yn ôl ar gynnydd yn flynyddol.

Mae’r strategaeth hon yn cychwyn drwy egluro dull y Comisiwn o weithredu mewn perthynas â’r Ddeddf Cydraddoldeb. Yna mae’n darparu manylion am rôl y Comisiwn, a fydd o gymorth i egluro pam fod y Comisiwn wedi geirio ei Amcanion mewn ffordd benodol – yn wahanol i gynghorau lleol a byrddau iechyd, sefydliad bychan yw’r Comisiwn, sy’n darparu nifer cymharol isel o wasanaethau uniongyrchol. Yna mae’r strategaeth yn datgan y gwaith y mae'r Comisiwn wedi'i wneud eisoes er mwyn hybu cydraddoldeb. Y darnau hiraf yn y strategaeth yw'r amcanion eu hunain, gyda thri nod sy’n adlewyrchu ein rôl a’n cyfrifoldebau yn sail iddynt.

Cliciwch yma i lawrlwytho Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020


Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2015/16

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2014/15

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2013/14

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2012/13