Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Oedraniaeth yw trin pobl yn wahanol oherwydd eu hoed neu ganfyddiad o’u hoed. Mae’n fater difrifol sy’n gallu difetha bywydau. Mae oedraniaeth hefyd yn cael ei adnabod fel gwahaniaethu ar sail oed ac fe’i gwaherddir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae hyn yn golygu os ydych yn cael profiad ohono, fod diogelwch cyfreithiol ac y gallwch wneud rhywbeth yn ei gylch.

Mae’r daflen hon yn manylu ar bedwar maes lle mae gwahaniaethu ar sail oed yn digwydd amlaf i bobl hŷn ac mae’n cynnig arweiniad ynglŷn â sut y gallwch gymryd camau yn ei erbyn.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn cymorth