Cymru Oed-Gyfeillgar

Cymru Oed-Gyfeillgar yw’r cylchlythyr chwarterol sy’n cael ei gynhyrchu gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac mae’n cefnogi datblygu mentrau oed-gyfeillgar a’r rhwydwaith Heneiddio'n Dda yng Nghymru.

Mae pob rhifyn yn cynnwys storïau ysbrydoledig am y ffordd mae pobl yn gwneud eu cymunedau’n lleoedd gwell i heneiddio ynddynt, yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau rydym yn eu trefnu ac awgrymiadau ac argymhellion defnyddiol am ffyrdd ymarferol a syml y gallwch chi helpu i wneud Cymru yn genedl o gymunedau oed-gyfeillgar.

I gofrestru i gael Cymru Oed-Gyfeillgar, neu os oes gennych chi stori ddiddorol am rywun sy’n gwneud eu cymuned yn fwy oed-gyfeillgar, cysylltwch â ni ar 02920 445 030 neu anfonwch e-bost i ageingwell@olderpeoplewales.com.

Dolenni:

I gael rhagor o wybodaeth am Heneiddio’n Dda yng Nghymru, cliciwch yma

Materion Cymru Oed-Gyfeillgar {ADD LINK}