Pobl hŷn a chamdriniaeth ddomestig

Cynllun Peilot Mynediad at Gyfiawnder Abertawe, gwerthusiad gan Brifysgol Aberystwyth 
http://wales.gov.uk/docs/caecd/research/121220accesstojusticeen.pdf 
 
Domestic Abuse & Equality Older Women – adroddiad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 2011
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/Wales/domestic_abuse_equality_-_older_women.pdf 
 
Older Women’s lifelong experience of domestic violence in Northern Ireland, Partneriaeth Newid Heneiddio, 2010
http://www.zerotolerance.org.uk/resources/older-womens-lifelong-experience-domestic-violence-northern-ireland?destination=node%2F340%3Fkeyword%3Dnorthern%2520ireland&vaw=1 
 
Intimate partner violence against older women in Europe (Adroddiad y DU), Penhale a Porritt, 2010
http://www.uea.ac.uk/documents/2397319/2510614/IPVoW+UK+National+Report.pdf/c46ac112-7ec1-4259-9b26-e2cbd575bf4a
 
Cam-drin Domestig yng Nghymru, y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, 2008
http://www.assemblywales.org/cc3_domestic_abuse_inquiry_report_-_e_-_final.pdf