Ymgeisio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Swyddog Cyfathrebu

Cyfnod Penodol o 18 mis
£21,800 - £26,450 y flwyddyn

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Dadansoddwr Data ac Ymchwil

Cyfnod Penodol o 18 mis
£27,700 - £33,600 y flwyddyn

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Swyddog Polisi

Cyfnod Penodol o 18 mis
£21,800 - £26,450 y flwyddyn

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Gwener 5 Ebrill 2019 4y.p

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad:
Swyddog Cyfathrebu - 24 Ebrill
Dadansoddwr Data ac Ymchwil - 25 Ebrill
Swyddog Polisi - 29 Ebrill

Iechyn ar Waith