Ymgeisio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Arweinydd Heneiddio’n Dda

£35,200 - £42,850 y flwyddyn

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Arweinydd Iechyd a Gofal

£35,200 - £42,850 y flwyddyn

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mawrth 13 Awst 2019 4y.p

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad:
Arweinydd Heneiddio’n Dda - 3 Medi
Arweinydd Iechyd a Gofal - 6 Medi

Iechyn ar Waith