Swyddi Gwag

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol er mwyn gwneud Cymru yn lle da i dyfu’n hŷn ynddo.

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae'r Comisiynydd yn chwilio am ddau unigolyn, sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru, i ymuno â'i Phwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.

Bydd disgwyl i’r bersonau a benodir ddarparu persbectif newydd, allanol i drafodaethau, yn ogystal â her adeiladol, annibynnol. Bydd y mewnbwn hwn yn cefnogi'r Comisiynydd yn ei gwaith i sicrhau mai Cymru yw'r lle gorau yn y byd i heneiddio.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ddealltwriaeth fanwl o faterion llywodraethu corfforaethol a materion cyllid y sector cyhoeddus. Byddant yn meddwl yn strategol a bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu ardderchog. Mae'n rhaid i un ymgeisydd llwyddiannus fod â chymhwyster CCAB.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 12 Rhagfyr 5.00yp.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/SwyddiGwag

Iechyn ar Waith