Datganiad Polisi Cynaliadwyedd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymrwymedig i arferion cynaliadwy.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  • Cydymffurfio â, a mynd gam ymhellach na phob deddfwriaeth, rheoliad a chod ymarfer cymwys pan fo hynny’n ymarferol.
  • Integreiddio ystyriaethau cynaliadwyedd i’n penderfyniadau busnes pan fo hynny’n bosibl.
  • Sicrhau bod yr holl staff yn hollol ymwybodol o’n Polisi Cynaliadwyedd a’u bod yn ymrwymedig i’w roi ar waith a'i wella.
  • Lleihau effaith pob gweithgaredd swyddfa a theithio ar gynaliadwyedd.
  • Sicrhau bod cyflenwyr yn ymwybodol o’n Polisi Cynaliadwyedd, a’u hannog i fabwysiadu arferion rheoli cynaliadwy cadarn.
  • Adolygu, adrodd yn flynyddol, ac ymdrechu’n barhaus i wella ein perfformiad cynaliadwyedd.
Datganiad Polisi Cynaliadwyedd (.pdf)