Rôl y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn eiriolwr dros bobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll eu cornel a siarad ar eu rhan.

Mae gwaith y Comisiynydd yn cael ei arwain gan yr hyn y mae pobl hŷn yn ei ddweud sy’n bwysig iddynt hwy, a’u lleisiau hwy sydd wrth galon yr oll a wna.

Mae’r Comisiynydd am i Gymru fod y lle gorau yn y byd i heneiddio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn:

  • Hybu ymwybyddiaeth o hawliau a buddiannau pobl hŷn yng Nghymru
  • Herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru. 
  • Annog arferion gorau yn y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu trin yng Nghymru 
  • Adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.

Mae gan y Comisiynydd ystod helaeth o bwerau cyfreithiol i’w chefnogi yn y gwaith o gyflawni’r newid y mae pobl hŷn eisiau ac angen ei weld. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phwerau cyfreithiol y Comisiynydd, cliciwch yma.