Ymgeisio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Arweinydd Gwahaniaethu ar Sail Oed

£35,200 - £42,850 y flwyddyn
Cyfnod penodol o 3 flynedd

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mercher 8 Medi 4y.p

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar 30 Medi 2019.

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.

Iechyn ar Waith