Swyddi Gwag

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol a newid ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Arweinydd Gwahaniaethu ar Sail Oed

£35,200 - £42,850 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Medi 2019 4yp

I gael rhagor o wybodaeth a manylon sut i wneud cais, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies/Apply.aspx

Iechyn ar Waith