Canllawiau ar gymorth seibiant

Mae’r canllaw hwn ar ofal seibiant yn cynnig gwybodaeth angenrheidiol i ofalwyr a phobl sy’n byw â dementia. Mae’n amlinellu eu hawliau a gall eu helpu i feddwl am y dewisiadau gwahanol.

Cliciwch yma i lawrlwytho Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt

Fersiwn Llafar 

Mae fersiwn llafar o’r canllaw ar ofal seibiant ar gael hefyd. Gwrandewch ar adrannau penodol isod, neu cliciwch yma i lwytho’r holl draciau i lawr fel ffeil .zip

01 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
02 - Gwybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru
03 - Sut i gysylltu â'r Comisiynydd
04 - Fformatau Hygyrch
05 - Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt
06 - Beth yw cymorth seibiant
07 - Beth mae angen i chi feddwl amdano
08 - Beth yw’r gwahanol fathau o seibiant
09 - Cyfleoedd a gweithgareddau dydd
10 - Gwyliau byr â llety
11 - Cymorth un i un
12 - Cymorth gyda thasgau penodol
13 - Technoleg gynorthwyol
14 - Beth yw'r llwybrau seibiant
15 - Llwybr i Seibiant - Gwasanaethau Cymdeithasol
16 - Llwybr i Seibiant - Taliadau Uniongyrchol
17 - Llwybr i Seibiant - Trefnu eich hun
18 - Talu am seibiant
19 - Arian gan y GIG
20 - Cronfeydd lles, bwrsariaethau a grantiau
21 - Cyfathrebu eich anghenion i ddarparwyr
22 - Seibiant~cymorth brys
23 - Mae eich llais yn bwysig
24 - Eiriolaeth ac eiriolaeth annibynnol
25 - Beth i’w wneud os nad ydych yn derbyn y cymorth seibiant sydd ei angen arnoch
26 - Cysylltiadau a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt (ffeil .zip)