Gwireddu Hawliau Dynol i Bobl Hŷn

Mae cam-drin a gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yn her i bob cymdeithas a sefydliad sy’n trysori urddas pobl. Yn rhy aml, mae pobl hŷn yn cael eu trin mewn ffyrdd sy’n torri eu hawliau dynol, fel yr hawl i fywyd, i gael parch at gorff a meddwl, i gael safon byw ddigonol, i gael eu trin yn gyfartal, neu i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. 

Mae awdurdodau cyhoeddus mewn lle unigryw i wireddu hawliau dynol drwy’r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Drwy fabwysiadu hawliau dynol yn rhan o’r fframwaith ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau, gallant wneud cyfraniad ystyrlon at wella bywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Bydd y canllaw hwn yn helpu arweinwyr yn y sector cyhoeddus i wreiddio hawliau dynol pobl hŷn mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Cliciwch yma i lawrlwytho Gwireddu Hawliau Dynol i Bobl Hŷn