Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu arweiniad syml i Atwrniaeth Arhosol.

Nod yr arweiniad yw helpu pobl ledled Cymru a Lloegr i ddeall pwysigrwydd cael Atwrniaeth Arhosol i reoli eu harian, eu hiechyd a’u lles.

Mae'r arweiniad hefyd yn rhoi atebion i gwestiynau cyffredin am Atwrniaeth Arhosol, a gall helpu i sicrhau bod penderfyniadau a wneir yn y dyfodol am arian, iechyd a lles yn cael eu diogelu.

Cliciwch yma i lawrlwytho 'Canllawiau hwylus ar atwrneiaeth arhosol'

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol - Fersiwn Sain