Llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.


Gwneud Cymru y Lle Gorau yn y Byd i Heneiddio Ynddo

Lawrlwythwch Strategaeth y Comisiynydd

Darllen Mwy

Atal
Oedrianiaeth

Darllen Mwy

Atal
Cam-drin

Darllen Mwy

Heneiddio'n
Dda

Darllen Mwy

Cymorth a
Chefnogaeth

Darllen Mwy

Diweddaraf

 • Y Comisiynydd yn Cyhoeddi Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19

  31.7.19

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots, wedi cyhoeddi ei hadroddiad diweddaraf ar Effaith a Chyrhaeddiad, sy’n tynnu sylw at amrywiaeth eang gwaith a chamau gweithredu swyddfa’r Comisiynydd i ysgogi newid ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19

  30.7.19

  Cefais y pleser o ddod yn Gomisiynydd ym mis Awst 2018 ac mae’n fraint cael gweithio i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru.

 • Rhannu Eich Profiadau o Deithio i Wasanaethau Iechyd

  22.7.19

  Hoffai Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru glywed gan bobl hŷn ledled Cymru am eu profiadau o deithio i apwyntiadau gyda’u meddygon teulu neu yn yr ysbyty, er mwyn ei helpu i nodi sut byddai modd gwella trafnidiaeth i'r gwasanaethau hyn, yn ogystal â'r arferion da sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl hŷn.

Ein Trydar

Ymunwch â'r sgwrs