Adolygiadau Adran 3

Cau Cartref Gofal ar Ynys Môn Adroddiad

July 18, 2014

Mae hwn yn adolygiad, sydd wedi’i gynnal gen i o dan adran 3 o Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, o’r amgylchiadau a arweiniodd at gau Cartref Gofal ar Ynys Môn (y Cartref Gofal), yn ogystal â’r broses gau ei hun. Cynhaliwyd yr adolygiad o ganlyniad i gysylltiadau sylweddol gan berthnasau’r bobl hŷn a oedd yn preswylio yn y cartref ac eraill yn yr ardal a oedd â diddordeb yn y modd yr oedd y cartref yn cael ei redeg a’r modd y cafodd ei gau. Mae fy arghymellion yn gofyn i'r Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn i rannu gyda mi ymateb ysgrifenedig sydd yn amlinellu'r hyn y byddent yn eu gwneud yn y dyfodol i ymateb i'r hyn sydd yn cael eu hamlinellu yn yr adroddiad hwn.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

Cliciwch yn fan hyn i weld ymateb yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i Argymhellion y Comisiynydd

Cliciwch yn fan hyn i weld ymateb Cyngor Sir Ynys Mon i Argymhellion y Comisiynydd

Cliciwch yn fan hyn i weld ymateb Cyngor Sir Ynys Môn ynghylch y Cynnydd yn y Cynllun Gweithredu