Canllawiau

Arweiniad: Cau neu drosglwyddo cartrefi gofal

July 25, 2017

Mae nifer o awdurdodau lleol ledled Cymru wrthi’n gwneud penderfyniadau am gartrefi gofal yn eu hardal. Mae’n bwysig bod penderfyniadau fel y rhain, sy’n effeithio’n uniongyrchol ar fywydau pobl hŷn a’u cartrefi, yn cael eu gwneud mewn ffordd sy’n gosod pobl hŷn wrth galon y broses benderfynu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllawiau statudol ynghylch cau cartrefi gofal lle ceir pryderon am hyfywedd ariannol neu am gamdriniaeth, ond does dim canllawiau sy’n sôn yn benodol am arferion da wrth gau cartrefi gofal o ganlyniad i benderfyniad polisi.

Amlinelli’r disgwyliadau’r Comisiynydd o Awdurdodau Lleol pan maent yn ystyried y posibilrwydd o gau neu drosglwyddo cartrefi gofal.