Canllawiau

Canllawiau ymarfer gorau ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori â phobl hŷn ar newidiadau i wasanaethau cymunedol yng Nghymru

July 01, 2014

Pwrpas y Canllawiau hyn yw cefnogi Awdurdodau Lleol i sicrhau ymgysylltiad llawn ac ystyrlon gyda phobl hŷn pan mae penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud ynglŷn â gwasanaethau cymunedol.

Cliciwch yma i lawrlwytho