Swyddi Gwag

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol er mwyn gwneud Cymru yn lle da i dyfu’n hŷn ynddo.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Data ac Ymchwil newydd i sicrhau bod modd i’r Comisiynydd gael gafael ar ffynonellau data priodol a’u defnyddio fel gwybodaeth, data a thystiolaeth o safon fel sail ar gyfer ei Gwaith.

Dadansoddwr Data ac Ymchwil

£28,254 - £34,272 y flwyddyn
Parhaol
Llawn neu Rhan Amser

Gwybodaeth i ymgeiswyr (.pdf)
Disgrifiad Swydd (.pdf)
Ffurflen Gais (.docx)
Ffurflen Cyfle Cyfartal (.docx)
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 2 Chwefror 5yp
Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy Gymru gyfan a thrwy ei gwaith. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg, neu yn y ddwy iaith.
Iechyn ar Waith