Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Derbyniodd Heléna y swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn dilyn 30 o flynyddoedd yn gweithio mewn ystod eang o rolau yn y trydydd sector gan gynnwys datblygu a darpariaeth gwasanaethau, polisi, ymgyrchu a strategaeth. Cychwynnodd ei gyrfa’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal a chanolfannau dydd.

Cyn iddi gael ei phenodi’n Gomisiynydd, bu Heléna’n Brif Weithredwr Carers UK, yr elusen aelodaeth genedlaethol dros y Deyrnas Unedig ar gyfer y 6.5 miliwn o ofalwyr yn y Deyrnas Unedig, sef rôl a ddaliodd ers 2012.

Cyn 2012, gweithiodd Heléna fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Age UK, gyda chyfrifoldeb dros eu gwasanaethau elusennol ar gyfer pobl hŷn a thros roi cefnogaeth i sefydliadau Age UK lleol. Bu hefyd yn gweithio fel Pennaeth Polisi Age Concern England ac fel Rheolwr Strategaeth Gorfforaethol Anchor Trust.

Mae Heléna wedi arwain a chyfrannu at nifer o grwpiau cynghori Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cwmpasu themâu megis gofal a chymorth, tai, dementia a gofalwyr. Hefyd, treuliodd flwyddyn ar secondiad yn gweithio ar faterion yn ymwneud â phobl hŷn yn yr Adran Iechyd.

Yn ogystal, mae Heléna yn Ymddiriedolwr y Ganolfan Heneiddio’n Dda ac yn Gymrawd RSA.