Sefyll dros Hawliau ac Eirioli: Ardroddiad ar Effaith a Chyrhaeddiad

Ar 26 Mehefin 2013, lansiodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira, ei hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad cyntaf, 'Sefyll dros Hawliau ac Eirioli', sy'n tynnu sylw at y camau y mae wedi'u cymryd ers iddi ddechrau yn y swydd ym mis Mehefin 2012 tan fis Mawrth 2013, ei naw mis cyntaf fel Comisiynydd, er mwyn sicrhau’r newid y mae pobl hŷn wedi dweud wrthi y mae arnynt ei eisiau a’i angen.  

Cliciwch yma i lawrlwytho Sefyll dros Hawliau ac Eirioli