Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2011/12

Heddiw, cyhoeddodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ei hadroddiad blynyddol ar gyfer 2011/12 yn ffurfiol.  

Mae’r adroddiad yn amlinellu’r rôl a gyflawnodd y Comisiwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn cefnogi pobl hŷn ledled Cymru.

Lawrlwytho Adroddiad y Comisiynydd 2011/12 (.pdf)

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Prif Weinidog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gan Ann Looker, pianydd Grŵp Mwynhau Canu U3A Abertawe, a ganodd yn y digwyddiad. Daeth dros 100 o bobl hŷn o bob cwr o Gymru i’r digwyddiad, ac rydym wedi cyfarfod â hwy fel rhan o’n Sioe Deithiol Ymgysylltu  barhaus.