Rhaglen Waith 2012/13

Gwaith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2012-2013Mae gwaith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cael ei sbarduno gan yr hyn y mae pobl hŷn yn ei ddweud sy'n bwysig iddyn nhw. Mae ymgysylltu'n uniongyrchol ac yn gyson â phobl hŷn, yn ogystal â'r rheini sy'n eu cynrychioli a'u cefnogi, yn sicrhau bod gwaith y Comisiwn yn adlewyrchu'r materion sydd bwysicaf iddynt ac sy'n cael effaith ar fywydau pobl 60 oed a hŷn yng Nghymru.

Am y tro cyntaf, rydym wedi cyhoeddi rhaglen waith y Comisiwn, sy'n cyflwyno 50 darn penodol o waith a fydd yn cael eu datblygu yn ystod y 18 mis nesaf, gan dargedu'r meysydd canlynol: 

 • Gwahaniaethu ar sail oedran
 • Pryderon ariannol a thlodi
 • Talu am ofal cymdeithasol, a mynediad at y gofal hwnnw
 • Gofalwyr hŷn di-dâl
 • Dementia
 • Trefniadau eiriolaeth mewn cartrefi gofal
 • Gwybodaeth a chyngor
 • Amddiffyn a diogelu oedolion
 • Urddas a pharch mewn ysbytai
 • Heneiddio'n dda yng Nghymru
 • Datblygu gwasanaethau cyhoeddus gwell

Cliciwch yma i lawrlwytho crynodeb o'r prif feysydd y byddwn yn canolbwyntio arnyn nhw yn ystod 2012/13.

Cliciwch yma i lawrlwytho adroddiad manwl sy'n disgrifio'n rhaglen waith lawn.