Adroddiad y Comisiynydd 2009/2010

Mae’r flwyddyn ddiwethaf, sef ein blwyddyn ariannol lawn gyntaf, wedi bod yn flwyddyn o gynnydd sylweddol inni.

Rydyn ni wedi cynrychioli buddiannau pobl hŷn, wedi sefydlu systemau newydd, wedi arfer ein pwerau cyfreithiol, wedi ymyrryd mewn anghydfodau ac wedi sicrhau canlyniadau effeithiol ar ran pobl hŷn.

Rydyn ni’n gweithredu mewn ffordd sy’n dryloyw ac sy’n cydymffurfio â’r gyfraith ac rydyn ni wedi adeiladu sefydliad i sicrhau newid.

Adroddiad y Comisiynydd 2009/2010 (.pdf)