Adolygiad Blynyddol 2008/2009

Cafodd rôl Comisiynydd Pobl Hyˆn Cymru ei chreu gydag ystod o bwerau i helpu i wella bywydau pobl hyˆn yng Nghymru. 

Dyma’r Comisiwn cyntaf o’i fath yn y byd ac rydyn ni’n arloesi gwaith a all gael ei ddilyn yn rhyngwladol. Bu llawer o grwpiau ac unigolion yn gweithio’n galed i ddod â’r swydd annibynnol hon i fodolaeth, ac mae pwerau’r Comisiynydd yn adlewyrchu eu bwriad difrifol, sef herio’r rhwystrau a’r gwahaniaethu sy’n wynebu pobl hyˆn.